PRZEDSZKOLAKI Z GRĄDÓW W CENTRUM POLONII – OŚRODKU KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W BRNIU

8 maja do Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu przyjechały na zajęcia plastyczne przedszkolaki z Grądów. Podczas ich trwania: kolorowały malowanki, ozdabiały plastikowe motylki oraz malowały farbami na sztalugach. Dzieci wraz z opiekunami zwiedziły, także zabytkowy dworek Konopków oraz park.