PRZEDSTAWICIELE ŚRODOWISK KOMBATANCKICH Z WIZYTĄ W BRNIU

9 października br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyło się miłe spotkanie z przedstawicielami środowisk kombatanckich.

Gośćmi Centrum Polonii byli: Zofia Bałazy – Członek Zarz. Wojewódzkiego Związku Kombatantów w Krakowie oraz Przewodnicząca Komisji Odznaczeniowej i Socjalnej, Jerzy Darski – Prezes Polskiego Komitetu Obywatelskiego w Chicago, dr inż. Dionizy Smyk – Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, Władysław Pancerz – Przewodniczący Federacji Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie, (Środowisko BCH), Feliks Brytan – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego w Małopolskim Związku Kombatantów w Krakowie, Tadeusz Kojzar – Partyzant Francuski FFI, oficer II Korpusu Wojska Polskiego na zachodzie, ranny we Włoszech, Członek Sądu Koleżeńskiego przy Zarz. Małopolskiego Związku Kombatantów, Robert Pantera – wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego oraz Stanisław Krawiec – Dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

W ciekawej dyskusji, poruszano m.in. tematy czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej z okresu I i II wojny światowej, patriotycznego wychowania młodzieży szkolnej i wzajemnej współpracy ze środowiskami kombatanckimi. Następnie goście zwiedzili obiekty zespołu pałacowo-parkowego w Brniu. Całe spotkanie trwało ponad trzy godziny.