PROMOCJA KSIĄŻKI „DĄBROWSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI I ICH BOHATEROWIE”

Dnia 30 listopada 2018 roku w Dworze Konopków odbyła się promocja książki autorstwa Pani Danuty Ptak i Pana Włodzimierza Piaseckiego pt.„Dąbrowskie drogi do Niepodległości i ich bohaterowie”, zrealizowanej przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Projekt jest realizowany w ramach pozyskanej przez stowarzyszenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2018 roku pn. „Małopolska. Moja wolność”

Celem książki jest przybliżenie mieszkańcom powiatu dąbrowskiego historii regionu od powstania listopadowego, poprzez epokę spisków galicyjskich, powstanie styczniowe do walk legionów Piłsudskiego w okresie I wojny światowej, edukacja historyczna oraz upowszechnienie wiedzy na temat historii odzyskania przez Polskę niepodległości.

W trakcie spotkania autorzy publikacji przybliżyli zebranym gościom etapy tworzenia książki – opowiadali o źródłach informacji zamieszczonych w książce i wątkach szczególnie dla nich istotnych.

Na zakończenie spotkania, każdy uczestnik mógł uzyskać pamiątkową dedykację do otrzymanej książki.

Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się także z działalnością inwestycyjną Tarnowskiej Organizacji Turystycznej, której stoisko informacyjno – promocyjne dostępne jest w siedzibie Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.