POMOC DLA POWODZIAN Z POWIŚLA DĄBROWSKIEGO

Jak niedawno informowaliśmy, Centrum Polonii w Brniu zorganizowało charytatywny piknik na rzecz powodzian z terenu powiatu dąbrowskiego. Właśnie dzisiaj (5 sierpnia) przekazaliśmy jednej z rodzin ze Słupca zgromadzone dzięki tej imprezie pieniądze i inne dary.

W czasie pikniku zorganizowanego przez Centrum Polonii w Brniu udało się zebrać 750 złotych dla powodzian z Powiśla Dąbrowskiego (m.in. dzięki zaangażowaniu dąbrowskiego zespołu muzycznego „Suchy chleb dla konia” oraz życzliwości wójta gminy Olesno Witolda Morawca).

Przy pomocy księdza Ryszarda Kapałki, proboszcza ze Słupca (k. Szczucina, w północnej części powiatu dąbrowskiego) dotarliśmy do 7-osobowej rodziny państwa Mazurów (pięcioro dzieci) , których dom został prawie doszczętnie zniszczony przez ostatnią powódź. Tragicznie doświadczonej przez żywioł rodzinie przekazaliśmy zebrane w czasie naszego pikniku 750 zł oraz plecaki szkolne dla dzieci.

Gdy widzi się obrazy z powodzi np. w telewizji, na pewno nie robi to tak dużego wrażenia jak osobista wizyta w miejscu zniszczonym przez taką powódź. Z rozmiarów tragedii ludzkiej zdajemy sobie tak naprawdę sprawę, gdy na własne oczy widzimy skutki powodzi.