POBYT W GALERII PANORAMA W TARNOWIE

Dnia 8 sierpnia 2018 r. odbył się drugi z trzech specjalnie przygotowanych wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach realizowanych przez Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu „Wakacji z historią”, które są częścią realizowanego przez instytucję projektu „Ścieżki Niepodległości”. Projekt jest dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego
w konkursie grantowym „Na 100 Niepodległa”.

Uczestnicy wycieczki tym razem udali się do Galerii Panorama w Tarnowie, spotkanie rozpoczęło się prezentacją multimedialną dotyczącą biografii Józefa Bema oraz zapoznaniem uczniów z ekspozycją pamiątek po generale. W kolejnym etapie uczestnicy uformowali mini rotundę poprzez połączenie ośmiu części czarno-białych kopii panoramy. Dodatkowo prowadzący w kilku zdaniach wyjaśnił genezę tworzenia panoram w XIX wieku. Dla dzieci została przygotowana krzyżówka dotycząca życia Józefa Bema, pytania oparte były o przedstawiona wcześniej prezentację. Ostatnim etapem pracy były warsztaty, w trakcie których uczestnicy wykonywali miniaturowe bramy seklerskie. Ich pierwowzorem była rzeczywista Brama Seklerska im. Józefa Bema i Sandora Petöfiego, znajdująca się w Tarnowie przy ul. Krakowskiej. Każdy z uczniów otrzymał kilka drewnianych elementów do połączenia za pomocą kołeczków oraz kleju do drewna. Dzieci na swojej bramie mogły napisać tekst powitania, jaki skierowałyby do odwiedzających jego dom gości.

Już teraz zapraszamy na ostatni wyjazd, który odbędzie się 23 sierpnia do Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Zapisy oraz więcej informacji w sekretariacie Centrum Polonii 14-642-21-35.