PIKNIK INTEGRACYJNY W BRNIU

15 maja 2018 roku odbył się piknik integracyjny, który zakończył obchodzone w tym roku w naszym powiecie Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych subregionu tarnowskiego. Wzięło w nim udział blisko 200 podopiecznych z placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Również w tym roku nie zabrakło dobrej zabawy z wodzirejami, a przede wszystkim integracji. Była to również okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i kierownictwem i kadrą wszystkich placówek prowadzonych przez bardzo aktywnie działające stowarzyszenia na terenie powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

Bardzo licznie zgromadzonych przed dworkiem w zespole dworsko-parkowym w Brniu powitali: Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski oraz Agnieszka Anioł – Głuszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Dokonali oni również podsumowania Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych w naszym powiecie i zaprosili do wspólnej zabawy.

Piknik zgromadził blisko 200 uczestników. Towarzyszyli im przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych: Beata Partyńska prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej, Leszek Trójniak prezes Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Kupieninie, a także Irena Kawa dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, Barbara Berger dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego, Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie, Maria Bielaszka dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy, Ryszard Micek dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej i Katarzyna Środoń dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych w Dąbrowie Tarnowskiej z siedzibą w Sutkowie.

W pikniku udział wzięli również: Krzysztof Kaczmarski burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej, Małgorzata Bułat dyrektor Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej, Maria Smolicha zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z pracownikami i Piotr Kułaga Przewodniczący Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych subregionu tarnowskiego, których gospodarzem w tym roku był powiat dąbrowski rozpoczęły się 8 maja uroczystą Mszą Świętą. Następnie ulicami Dąbrowy Tarnowskiej odbył się kolorowy i rozśpiewany Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych, którego uwieńczeniem była bardzo podniosła, a jednocześnie symboliczna chwila – wypuszczenie balonów wprost do nieba. Natomiast 10 maja odbył się Integracyjny Festiwal Form Scenicznych. Na deskach Dąbrowskiego Domu Kultury mogliśmy zobaczyć „Dziewczynkę z zapałkami”, „Misia”, „Wesele Góralskie” oraz jak to jest „W Warzywowie”, w wykonaniu wychowanków placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie powiatu dąbrowskiego. Artyści wspierani byli przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz stowarzyszenia. Podsumowaniem i zakończeniem tych wyjątkowych dni w naszym powiecie był piknik integracyjny i wspólna zabawa w zespole dworsko – parkowym w Brniu.