PIERWSZA POSIADA ZA NAMI

Dnia 26 czerwca w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się pierwsza posiada w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Powiśle Dąbrowskie – od zaborów do Niepodległości – oczami i wspomnieniami mieszkańców”, realizowana przez Stowarzyszenie „Powiśle Dąbrowskie” oraz Centrum Polonii.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Województwa Małopolskiego.

To pierwsze z cyklu spotkań historycznych, podczas którego prelekcję pt. „Jan Franciszek Stanisław Konopka – galicyjski działacz społeczno-polityczny” wygłosił historyk dr Andrzej Skowron. Po wykładzie przeprowadzono konkurs dotyczący historii terenu Powiśla Dąbrowskiego. Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.

Kolejnym punktem programu było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Wieczór zakończył poczęstunek z grilla.