PIERWSZA DYSPUTA BREŃSKA W CENTRUM POLONII

Pierwsza DYSPUTA BREŃSKA w Centrum Polonii

28 lutego 2011

Janusz Korwin-Mikke vs. ksiądz Andrzej Augustyński

W czasie spotkania w Centrum Polonii mowa była o m.in. o perspektywach młodzieży w Polsce powiatowej, różnicach między państwem liberalnym i socjalnym, roli stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Dyrektor Centrum Polonii, dr Marek Ciesielczyk poinformował zebranych przy tej okazji, iż Centrum czeka na propozycje (zwłaszcza od młodych ludzi) prezentacji osiągnięć kulturalnych Powiśla Dąbrowskiego w czasie największego festiwalu polonijnego „TASTE OF POLONIA” we wrześniu tego roku w Chicago, w którym weźmie udział Centrum Polonii. Centrum oczekuje także na propozycje prezentacji kulturalnych w ramach wymiany między powiatem dabrowskim i Polonią w Ameryce Południowej (w związku z udziałem Dyrektora Centrum Polonii w najbliższym zjeździe Polonii latynoamerykańskiej w Montevideo w Urugwaju w marcu br.).

Zebrana licznie młodzież została także zaproszona na dyskotekę ostatkową w najbliższą sobotę, 5 marca, o godz. 20:oo w Centrum Polonii (dla uczniów wszystkich szkół ponadgimanzjalnych z powiatu dąbrowskiego wstęp wolny! ).

Ankieta przeprowadzona przez Centrum Polonii w Brniu w styczniu 2011 wśród 182 uczniów sześciu klas maturalnych i przedmaturalnych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w Brniu – w związku z udziałem w projekcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Równać Szanse 2011”, którego misją jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast.

1. Na pytanie: „Czy znasz na terenie powiatu dąbrowskiego instytucje czy osoby, które wpływają na to, co się dzieje w Twoim środowisku lokalnym i zajmują się działaniami na rzecz młodzieży?”

62 % – zapytanych uczniów odpowiedziało „Nie znam takich w ogóle”

7 % – pedagog szkolny

6 % – Alina Boryczka (nauczycielka w ZSP nr 1)

5 % – ci, którzy organizują wolontariat,

5 % – Dąbrowski Dom Kultury i jego dyrektor Paweł Chojnowski

4 % – Centrum Polonii w Brniu

3 % – samorządy młodzieżowe

3 % – burmistrz, starosta, wójt lub inne władze samorządowe

2 % – policja

2 % – księża

1 % – inne odpowiedzi

Zdecydowana większość uczniów nie dostrzega więc żadnej instytucji ani osoby, które zajmowałyby się działaniami na ich rzecz.

2. Na pytanie: „Czy znasz instytucje, od których oczekujesz działań skierowanych do młodzieży, a które takich działań nie realizują lub realizują w niewystarczającym stopniu?”

71 % – zapytanych uczniów odpowiedziało „Nie znam takich w ogóle”,

9 % – lokalne władze (gmina, wójt)

6 % – szkoła

5 % – dom kultury

2 % – organizacje sportowe

7 % – inne odpowiedzi, utrzymane w tonie „Praktycznie nikt nic nie robi na rzecz młodzieży”, „Nikt się nie interesuje młodzieżą”.

Zauważalny jest więc albo brak wiedzy, albo krytyczny stosunek do instytucji, które powinny działać na rzecz młodzieży.

3. Na pytanie: „Co Twoim zdaniem utrudnia współpracę na rzecz młodzieży w środowisku lokalnym? Czy występują jakieś negatywne stereotypy, uprzedzenia, konflikty?”

59 % – zapytanych odpowiedziało „Nie wiem”,

8 % – policja

6 % – brak kontaktu ze środowiskiem, słaby przepływ informacji między młodzieżą a instytucjami

6 % – układy, kumoterstwo, korupcja

5 % – konflikt pokoleń, młodzi są postępowi, starsi – zachowawczy

5 % – niezrozumienie młodzieży przez instytucje lokalne, brak zainteresowania młodzieżą

3 % – za mało połączeń autobusowych między miejscowościami powiatu

2 % – brak pieniędzy

6 % – inne odpowiedzi: zacofanie, niekompetencja urzędników, agresja, pedagog szkolny, brak pomysłów, zauważalny brak perspektyw dla młodzieży

4. Na pytanie: „Jakie Twoim zdaniem można wyróżnić grupy wśród młodzieży w powiecie dąbrowskim?

57 % – zapytanych odpowiedziało: „Nie wiem”.

Pozostali wymieniali najczęściej następujące grupy: metalowcy, dresiarze, emo, sataniści, raperzy, skini, klasa średnia, kibole, żule, słodkie idiotki, blokersi, chlewikowcy, lanserzy, hip-hopowcy, punki, barbie.

Padały także i takie odpowiedzi: alkoholicy, chuligani, miasto kontra wieś, elita z kasą, nieroby, homoseksualiści, narkomani. Pojawiały się uwagi typu: „Łączy ich bunt, różni ideologia”. Jeden z ankietowanych napisał zaś: „Ci, którzy chcą coś osiągnąć i ci, którzy nie mają większych celów życiowych – jedyne, co ich łączy – to szkoła”.

5. Na pytanie: „W jaki sposób młodzież w powiecie dąbrowskim spędza najchętniej wolny czas? „

12 % – zapytanych odpowiedziało: „Nie wiem”,

24 % – w barze, pijąc piwo

15 % – na dyskotece

14 % – w lokalnej pizzerii

11 % – na prywatnych imprezach, pijąc alkohol

7 % – przed komputerem

4 % – uprawiając sport

3 % – w kinie

3 % – nudząc się

2 % – na basenie

2 % – w parku, na ławce, pijąc alkohol

1 % – przed telewizorem

0,5 % – pracując jako wolontariusz

0,5 % – ucząc się

0,5 % – uprawiając seks

0,5 % – czytając książkę

Wynika więc z tego, że większość młodzieży spędza wolny czas najchętniej w barze, dyskotece lub lokalnej pizzerii, a zaledwie 10 % – uprawiając sport, na basenie, w kinie, ucząc się lub czytając książkę.

Warto przytoczyć tutaj zdanie: „ … nie ma możliwości, aby spędzić wolny czas w ciekawy sposób, więc młodzież się nudzi”.

6. Na pytanie: „Jakie są główne potrzeby młodych ludzi w powiecie dąbrowskim?”

33 % – zapytanych odpowiedziało „Nie wiem”,

17 % – rozrywka, więcej imprez i dyskotek

10 % – wizyty w barach z alkoholem, zakup alkoholu w sklepach

9 % – znalezienie pracy, większe dochody

5 % – kursy językowe

5 % – uprawianie sportu, nowa hala sportowa

4 % – przebywanie przed komputerem

4 % – kursy tańca

3 % – nowe miejsca,instytucje,gdzie można ciekawie spędzić wolny czas np.w weekendy

3 % – seks

3 % – poznawanie nowych, ciekawych ludzi

2 % – kino, teatr

2 % – inne odpowiedzi, np. tańsze bilety na basen i do kina, wyrozumiałość nauczycieli, odrzucenie wulgaryzmów, „Żeby zarobić, ale się nie narobić”, potrzeba samorealizacji, potrzeba akceptacji.


Warte zacytowania są zdania: „Znalezienie dobrej pracy, żeby nie trzeba było wyjeżdżać za granicę” , „Potrzeba motywacji, gdyż obserwując to, co się dzieje, wiele osób ją utraciło”.

7. Na pytanie: „Jakie lokalnie realizowane przedsięwzięcia cieszyły się dotychczas największym zainteresowaniem młodzieży w powiecie dąbrowskim?”

39 % – zapytanych odpowiedziało „Nie znam takich”

26% – koncerty, festyny, dyskoteki

7 % – basen

6 % – „orliki”

6 % – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

5 % – kino

4 % – imprezy w Centrum Polonii

4 % – bary z piwem

2 % – Dni Dąbrowy

1 % – spotkania z ciekawymi ludźmi

8. Na pytanie: „Co Twoim zdaniem należy do mocnych, a co do słabych stron młodzieży w powiecie dąbrowskim?”

37 % – zapytanych odpowiedziało: „Nie wiem”

18 % – nałogi, np. alkoholizm, narkomania

8 % – agresja

7 % – lenistwo

6 % – bierność

4 % – brak motywacji i ambicji

3 % – chamstwo i znieczulica

3 % – brak tolerancji

2 % – brak perspektyw, brak możliwości podjęcia pracy

2 % – arogancja

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 % – gotowość do niesienia pomocy innym

2 % – usportowienie

1% – przyjaźń

1 % – spontaniczność

1 % – pomysłowość

1 % – odwaga

Jak widać, młodzież sama widzi prawie wyłącznie „słabe strony” . Wybrane odpowiedzi:

„Żadnych mocnych stron, a słabych jest zbyt wiele, by je tu wymienić”, „”Łatwo się poddajemy i nie widzimy sensu w robieniu czegoś, co prowadzi do celu, gdyż zakładamy, że i tak się nie uda”, „Dużo chęci, brak perspektyw”, „Nie rozbudzona inteligencja”, „ Pijemy alkohol, bo nie widzimy perspektyw na przyszłość”, „Młodzież chce coś osiągnąć, ale nie ma kogoś, kto może nas ‘poprowadzić’ „

9. Na pytanie: „Czy, a jeśli tak, to kiedy i przez kogo przeprowadzone były z Tobą konsultacje na temat potrzeb / oczekiwań młodzieży zamieszkałej na terenie powiatu dąbrowskiego?”

91% – zapytanych odpowiedziało: „Nie było w ogóle nigdy takich konsultacji”

6 % – ta ankieta Centrum Polonii to pierwsze takie konsultacje

1 % – w czasie rekolekcji

1 % – przez rodziców

1 % – to jest temat tabu

Warto zacytować:

„Nikt nic nie robi i nie mówi”, „Nikt się nami nie interesuje”.

10. Na pytanie: „Jakiego typu imprezy, kursy, inne zajęcia powinny być organizowane dla młodzieży w powiecie dąbrowskim?”

26 % – zapytanych odpowiedziało: „Nie wiem”

15 % – festyny, koncerty

13 % – kursy tańca

10 % – kursy językowe

8 % – dyskoteki, zabawy

5 % – imprezy sportowe, szkoła samoobrony i boksu

3 % – szkoła rodzenia, uświadomienie seksualne, kursy przedmałżeńskie

3 % – wymiana międzynarodowa

2 % – nocne kino

2 % – lodowisko

2 % – kręgielnia

2 % – spotkania z ciekawymi ludźmi

1 % – obojętnie co, byle by się coś tutaj działo

1 % – kursy dziennikarskie

1 % – kurs spadochronowy

1 % – kurs masażu

1 % – kurs fotografii

1 % – kurs fryzjerski

1 % – kursy aktorskie i dla modelek, wybory miss

1 % – zajęcia z autoprezentacji

1 % – kursy dobrego zachowania

___________________________________________________________________________________________

opracowanie: dr Marek Ciesielczyk, Dyrektor Centrum Polonii w Brniu

styczeń 2011

Komentarz księdza Andrzeja Augustyńskiego do wyników ankiety:

Gołym okiem widać, że obraz nie jest optymistyczny. Wyniki sondażu nie tylko poświadczają brak rozwijającej oferty dla młodzieży w powiecie dąbrowskim, ale także w nieco głębszej warstwie brak oczekiwania takiej oferty.

Respondenci są raczej zblazowani i reprezentują popkulturowe style życia. To zaś najpierw wystawia słabe referencje instytucjom klasycznie odpowiedzialnym za edukację i wychowanie, ale także całej sferze nieformalnej, czyli np. środowiskom rówieśniczym. Pokuszę się więc o dwie konstatacje.

Po pierwsze, pożądanej zmiany nie da się osiągnąć prostymi metodami. Wymaga ona przemyślanej strategii. Nie chodzi przecież o więcej dyskotek, ani nawet o łatwiejszy dostęp do rynku pracy, jeśli zarobione pieniądze mają być wydane na alkohol. Upraszczając, szkoda pracować, jeśli zarobione pieniądze mają być przepite.

Po drugie, wyniki manifestują słabość nieformalnych sposobów wychowania, czyli tego, co Znaniecki nazywał samowychowaniem. Dominuje postpeerelowski model myślenia, wedle którego jedynie dorośli mają organizować życie młodzieży. Nie widać przejawów inicjatywy. Podczas, gdy moim zdaniem kluczem do sprawy są liderzy młodzieżowi. Bez nich żadna zmiana nie nastąpi. Ja od tego rozpocząłbym wszelkie działania.

Ksiądz Andrzej Augustyński – inicjator powstania i szef Stowarzyszenia SIEMACHA, jednej z największych organizacji pożytku publicznego, pomagającej dzieciom. Doradca społeczny prezydenta Krakowa ds. młodzieży, współtwórca i koordynator Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przestępczości Młodzieży w Krakowie, szef Fundacji Rozwoju Społecznego „DEMOS”; członek międzynarodowej organizacji skupiającej przedsiębiorców społecznych ASHOKA, twórca Młodzieżowego Ośrodka Rozwoju Społecznego w Odporyszowie.