TRENING PIŁKI SIATKOWEJ

W dniu 13 września w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się pierwszy z pięciu treningów piłki siatkowej, w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację BGK im. J.K Steczkowskiego „Sport na Start” – II edycja, 2023 który jest skierowany dla dzieci młodzieży. Treningi prowadzi nauczyciel/trener Pan …

FAJNA FERAJNA

W dniu 12 września rozpoczął się w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. im. J.K Steczkowskiego „Fajna Ferajna” – I edycja 2023. Projekt zakłada cykl przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dla uczestników z różnymi niepełnosprawnościami. Pierwsze warsztaty z …

„BREŃSKI PARK MALOWANY SŁOŃCEM”…

Dnia 9 września w ramach XV edycji programu „Patriotyzm Jutra” edycja 2023, odbył sięPlener malarski dla dzieci i młodzieży pn. „Breński park malowany słońcem”. Uczestnikówprzywitała Małgorzata Bułat – Dyrektor Ośrodka, opowiedziała o projekcie i przekazała głosPani Magdalenie Latawskiej– Honkisz, która była instruktorem pleneru. Ukończyła onaz wyróżnieniem Liceum Sztuk Plastycznych w …