OSTATNIE WARSZTATY PLASTYCZNE W RAMACH PROGRAMU „PATRIOTYZM JUTRA”

We wtorek, 27 sierpnia 2019 r. w Centrum Polonii w Brniu odbyły się ostatnie wakacyjne warsztaty plastyczne dofinansowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”. Zajęcia poprzedzonebyły krótką prezentacją pt. „Symbole Narodowe”.

Podczas warsztatów uczestnicy wykonali laurki niepodległościowe przy zastosowaniu sztuki ręcznego tworzenia i dekorowania-scrapbooking. Za pomocą kolorowych kartek, wytłoczonych wzorków, scrapków, cekinów, tasiemek powstały patriotyczne rękodzieła.

Tradycyjnie dla uczestników warsztatów został przygotowany słodki poczęstunek, a na zakończenie zostały wręczone przez Panią dyrektor Małgorzatę Bułat pamiątkowe dyplomy za aktywne uczestnictwo w warsztatach plastycznych.

Materiały zamieszczane na stronie dostępne są na wolnej licencji Creative Commons.

Nazwa licencji : Uznanie autorstwa 4.0