OPŁATEK POWIATOWY

9 stycznia br. Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu był organizatorem powiatowego spotkania opłatkowego. Rozpoczął go Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, który powitał wszystkich oraz złożył świąteczno-noworoczne życzenia. Życzenia złożyli również: Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pobiegło, Posłowie na Sejm RP: Józef Rojek, Robert Wardzała i Jan Ziobro, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Ks. Prałat Józef Przybycień oraz Proboszcz Parafii Olesno Ks. Jan Rybak, który także poświęcił opłatki. Następnie zaprezentowany został bożonarodzeniowy program artystyczny przygotowany przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. Spotkanie zakończyło połamanie się opłatkiem i wzajemne składanie sobie życzeń przez przybyłych gości.