MUZYKOTERAPIA – „FAJNA FERAJNA”

W dniu 12 października odbyły się pierwsze z czterech zajęć z muzykoterapii. Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J.K Steczkowskiego „Fajna Ferajna” – I edycja 2023, zakłada cykl przedsięwzięć skierowanych do dzieci i młodzieży oraz dla uczestników z różnymi niepełnosprawnościami.

Na wstępie Małgorzata Bułat Dyrektor Ośrodka przywitała wszystkich przybyłych na warsztaty, a nowym uczestnikom przybliżyła główna idee projektu i zachęciła do udziału w nim. Zajęcia z muzykoterapii prowadzi Pan Robert Frudziński, właściciel firmy „Balmistrz”, który ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć.

Muzykoterapia – to terapia posługująca się muzyką lub jej elementami w celu poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej. Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji. Ze względu na techniki stosowane obecnie w muzykoterapii wyróżnia się podział na: muzykoterapię aktywną, do której zalicza się oddziaływania angażujące „fizycznie” (jak śpiew, gra na instrumentach, ruch przy muzyce, improwizacja) oraz muzykoterapię receptywną, której podstawą jest słuchanie muzyki, relaksacja i wizualizacja.

Bardzo dziękujemy Panu Robertowi za przeprowadzenie wspaniałych i muzycznych zajęć, na których mieliśmy przyjemność gościć podopiecznych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z opiekunami. Dziękujemy za udział i współpracę.

Zapraszamy dzieci i młodzież na kolejne zajęcia – tym razem będą to zajęcia gimnastyczne przeprowadzone przez wykwalifikowaną fizjoterapeutkę Monikę Forgiel w dniu 17 października o godz. 15.00.