MIKOŁAJKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dnia 6 grudnia w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, odbyły się Mikołajki dla Uczestników Projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dąbrowskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.


W XIII wieku powstał zwyczaj obdarowywania się upominkami 6 grudnia – w dzień wspomnienia tego świętego. W naszym kraju zwyczaj ten rozpowszechnił się dopiero na początku XVIII wieku.


Przez wiele lat był najbardziej znanym i czczonym świętym. Jego wizerunek uległ dużym zmianom na przestrzeni lat. Niegdyś przypominał strojem biskupa, a dziś bajkowego staruszka w czerwonym stroju i długą siwą brodą z workiem prezentów. Obchodzone Mikołajki to w naszej tradycji dzień, który kojarzy się z prezentami i jest zapowiedzią zbliżających się ogromnymi krokami Świąt Bożego Narodzenia.


Głównym celem Mikołajek, które odbyły się w dworku, była integracja dzieci oraz dostarczenie im radości poprzez obdarowywanie ich prezentami przy radosnej świątecznej atmosferze, pięknej dekoracji mieniącej się światełkami i tronem dla Mikołaja.


Nie obyło się również bez karaoke, wspólnych tańców. Całej imprezie towarzyszyła wesoła zabawa, o czym świadczyły uśmiechy na ich buziach.