KONKURS CZYTELNICZY DLA OSÓB NIPEŁNOSPRAWNYCH

23 czerwca w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się I Międzypowiatowy Konkurs Czytelniczy pod hasłem „Niezwykła moc zwykłego czytania” dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Jego celem było rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz twórcza interpretacja czytanego tekstu.

W konkursie uczestniczyły 22 osoby z następujących placówek: WTZ przy SOSW w Tarnowie, WTZ im. Jana Pawła II w Tarnowie, ŚDS w Lisiej Górze, ŚDS w Oleśnicy, WTZ z Zawady Uszewskiej pow. brzeski oraz WTZ z Dąbrowy Tarnowskiej.
Komisja konkursowa skład, której stanowili: dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Ewa Drzazga (przewodnicząca), nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu Barbara Grzebieniowska oraz pracownik Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu Barbara Kozioł, zadecydowała o następującym przydziale miejsc:

I miejsce ex aequo: Janusz Widlak- WTZ Zawada Uszewska, Grzegorz Mazur- WTZ Dąbrowa Tarnowska i Halina Broniszewska-WTZ przy SOSW Tarnów.

II miejsce ex aequo: Lilla Sendor- WTZ Zawada Uszewska, Anita Gadecka- WTZ SOSW Tarnów i Beata Drożdż- WTZ Dąbrowa Tarnowska

III miejsce ex aequo: Ewa Nytko- ŚDS Lisia Góra, Grzegorz Wróblewski- WTZ Dąbrowa Tarnowska i Agnieszka Żylska- WTZ przy SOSW Tarnów.

Pomysłodawcą konkursu czytelniczego dla osób niepełnosprawnych była Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w dawnym dworze Konopków, a współorganizatorami Warsztaty Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Tarnowskiej oraz Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.