KONFERENCJA W ZESPOLE DWORSKO-PARKOWYM

W piątek, 8 marca 2019 roku, w zespole dworsko-parkowym w Brniu odbyła się konferencja prasowa. Miejsce to na spotkanie władz samorządowych z dziennikarzami nie zostało wybrane przypadkowo, bo właśnie ono było głównym tematem konferencji.

Malowniczo położony, zabytkowy zespół dworsko – parkowy, który jest świadectwem zamożności i potęgi rodów szlacheckich naszego regionu, od 10 lat jest sukcesywnie odnawiany. Skutecznie pozyskiwane na ten cel fundusze zewnętrzne połączone ze środkami z budżetu powiatu sprawiają, że ten niezwykły obiekt odzyskuje swoją świetność i blask.

W spotkaniu udział wziął także Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski. Podczas konferencji Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek oraz Wicestarosta Krzysztof Bryk rozmawiali z dziennikarzami na temat wykonanych inwestycji, a także tych, które są przewidziane do realizacji w najbliższym czasie. Oprowadzili ich po zabytkowym obiekcie. Zaprezentowali także stanicę turystyczną, która wkrótce zostanie oddana do użytku.

Samorząd Powiatu Dąbrowskiego w celu uchronienia tej perły architektury dworsko-parkowej, zagospodarowania obiektu oraz przywrócenia go dla społeczeństwa, postanowił odnowić zabytek, przeznaczając go pod działalność kulturotwórczą. W ten sposób w 2009 roku z inicjatywy ówczesnego Starosty Dąbrowskiego, a obecnie Posła na Sejm RP Wiesława Krajewskiego, powstała instytucja kultury: Centrum Polonii-Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Dworze Konopków – mówił starosta Lesław Wieczorek.

Prace konserwatorskie i remontowe w parku oraz znajdujących się w nim zabytkowych budynków przynoszą widoczne efekty. Obiekt odzyskuje swój dawny blask. Wykonano szereg prac rewaloryzacyjnych, zmierzających do przywrócenia mu pierwotnego wyglądu ogrodu francuskiego. Odbudowano alejki spacerowe oraz biały mostek na kanale wodnym. Wyremontowana została stajnia cugowa i przeprowadzono szereg prac w dworze Konopków, łącznie z remontem i wyposażeniem kuchni.

Opustoszały spichlerz zmienił się w nowoczesną stanicę turystyczną. W ramach kompleksowej inwestycji wykonano zaplecze sanitarne, dokonano zmiany pokrycia dachowego, ocieplono ściany zewnętrzne, zaaranżowano alejki, powstała estetyczna elewacja, wybudowano kuchnię i salę jadalno-wypoczynkową. Wkrótce obiekt ten zostanie oddany do użytku.

Jak widać breński park pięknieje. Ale przed samorządem powiatowym jeszcze wiele wyzwań inwestycyjnych.

Jak mówił podczas konferencji wicestarosta Krzysztof Bryk, w planach między innymi jest generalny remont dworu Konopków – głównej siedziby powiatowych instytucji kultury. Powiat mocno stawia na turystykę i rekreację, dlatego będzie zabiegał o kolejne fundusze unijne na ten cel.

źródło: https://powiatdabrowski.pl