KONFERENCJA PEDAGOGICZNA W CENTRUM POLONII – OŚRODKU KULTURY, TURYSTYKI I REKREACJI W BRNIU

20 marca br. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbyła się konferencja pedagogiczna pt. „Dziecko 6-letnie u progu szkoły”. Spotkanie zostało zorganizowane i przeprowadzone przez specjalistów w dziedzinach: psychologii, pedagogiki i logopedii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Jego uczestnikami byli dyrektorzy nauczyciele przedszkoli z terenu Powiatu Dąbrowskiego.