JUBILEUSZOWY XXV GMINNY KONKURS RECYSTATORSKI

Dnia 8 maja 2019 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystki i Rekreacji w Brniu odbył się Jubileuszowy XXV Gminny Konkurs Recytatorski, wpisany w obchody Dnia Bibliotekarza oraz XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Organizatorami konkursu oraz fundatorami nagród byli: Wójt Gminy Olesno, Gminna Biblioteka Publiczna w Oleśnie oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w Brniu.

Na wstępie głos zabrała Pani Małgorzata Bułat Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu, następnie głos zabrała, Pani Małgorzata Morawiec Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleśnie, która przywitała przybyłych gości i opowiedziała o historii konkursu oraz jego tradycji, przybliżyła sylwetki osób zaangażowanych w organizacje konkursu na przełomie tych wszystkich lat.

Pan Witold Morawiec Wójt Gminy Olesno oraz Pan Marek Nowak Dyrektor CUW wręczyli podziękowania i okolicznościowe nagrody dla Dyrektorów szkół za pomoc i zaangażowanie w konkursy na przestrzeni lat. Szczególne podziękowanie zostało przekazane na ręce Pani Małgorzaty Bułat Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu za pomoc w organizacji konkursu oraz dla Pana Witolda Morawca Wójta Gminy Olesno za 25-letnią współpracę.

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie wszystkich szkół i przedszkoli Gminy Olesno.

Jury w składzie: Przewodnicząca Pani Małgorzata Bułat Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu oraz dyrektorzy i kierownicy Bibliotek Gminnych z terenu powiatu dąbrowskiego: Pani Małgorzata Morawiec, Pani Edyta Jurczyk, Pani Lucyna Mirecka, Pani Monika Kilian, Pani Alicja Błocho, Pani Dorota Margosiak.

Po wręczeniu nagród laureatom Pani Dyrektor Małgorzata Morawiec podziękowała członkom komisji za ich pracę oraz wręczyła symboliczny upominek i kwiaty.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.