IV PIKNIK RYCERSKI

22 września br. w Oleśnicy, na przedpolu budowanego średniowiecznego grodu odbył się IV Piknik Rycerski. Został on połączony z rekrutacją do Bractwa Rycerskiego. Instytucją wspierającą było Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.