III TURNIEJ RYCERZY I WOJÓW W OLEŚNICY

18 i 19 lipca br. w Oleśnicy odbył się III Turniej Rycerzy i Wojów. Głównym organizatorem był Poczet Bagiennych z Wieżycy i zaprzyjaźnione z nimi grupy rekonstrukcji historycznej. Patronat naukowy nad wydarzeniem objęło Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Przez cały dzień można było w interaktywny sposób obcować z historią. W programie imprezy znalazły się m. in.: walki mieczem, strzelanie z łuku, bieg dam. Starano się ukazać rys historyczny Średniowiecza oraz kulturę materialną i duchową epoki. Dodatkowo dzieci uczestniczące w imprezie mogły upiec sobie kiełbasę nad paleniskiem.

Obcowaniu z historią towarzyszyły dźwięki średniowiecznych melodii i występy zespołu muzyki dawnej „Tiboryus”.

Pierwszy dzień Turnieju zakończyła rekonstrukcja historyczna chrystianizacji pogańskich Prus.

Jednym z organizatorów wydarzenia było Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki
i Rekreacji w Brniu.