GADŻETY OD GRUPY PERFECCTO

Dnia 18 stycznia  nasz Ośrodek otrzymał od firmy Grupa Perfeccto Justyna i Piotr Gawron Spółka cywilna ul. Przemysłowa 39a, 33-100 Tarnów bezpłatnie gadżety w ramach wzajemnej współpracy i promocji, które zostaną przekazane  Uczestnikom Projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dąbrowskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, oraz dzieciom uczestniczącym w warsztatach, oraz przedsięwzięciach organizowanych przez Centrum Polonii. Bardzo dziękujemy Grupie Perfeccto za życzliwość, bezinteresowną pomoc i szlachetny gest, a największym podziękowaniem będą uśmiechy na twarzach dzieci.