FESTIWALEM FORM ARTYSTYCZNYCH W BRNIU

Centrum Polonii – Ośrodku Kultury Turystyki i Rekreacji w Brniu kolejny już raz gościłpodopiecznych placówek oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Tym razem miało to miejsce w związku z odbywającym się 28 września Festiwalem Form Artystycznych.

Do zespołu dworsko-parkowym przybyli podopieczni: Środowiskowych Domów Samopomocy w Dąbrowicy i Oleśnicy, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie oraz Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kupieninie.

Festiwal rozpoczął witając wszystkich wicestarosta powiatu Marek Kopia. Jak zaznaczył poprzez udział w tym specjalnym konkursieosoby niepełnosprawne mogą rozwijać swoje zdolności twórcze, wyobraźnię oraz poszerzać swoją wiedzę o otaczającym nas świecie. Równocześnie w imieniu swoim starosty dąbrowskiego, Tadeusza Kwiatkowskiego, pogratulował laureatom konkursu życząc obecnym miłej zabawy. Głos zabrał również burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski mówiąc m.in., że obecny festiwal jest kolejnym projektem realizowanym przez stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Następnie naczelnik wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Mariola Smolorz w imieniu komisji konkursowej, w której pełniła rolę przewodniczącej podsumowała konkurs oraz przedstawiła jego laureatów. Zostali nimi:

I miejsce – Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupienienie

II miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowicy

III miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej

Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi, które wręczyli wicestarosta Marek Kopia i burmistrz Krzysztof Kaczmarski. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali natomiast drobne niespodzianki.

Podopiecznych placówek oraz stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych czekały w Brniu konkursy i wspólne zabawy prowadzone przez profesjonalnego wodzireja. Dopełnieniem były tańce, muzyka i poczęstunek oraz warsztaty twórczości ludowej prowadzone przez dyrektor i malarki z Domu Malarek. Czas spędzony w zespole dworsko-parkowym minął bardzo i towarzyszyła mu przyjemna atmosfera. Co cieszy dopisała, także pogoda, która była niemal letnią.

Dla przybyłych odbyła się, także część dydaktyczna. Był nią wykład wygłoszony przez dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek na temat systemu pomocy osób niepełnosprawnych i członkom ich rodzin na terenie powiatu dąbrowskiego.

Organizatorem Festiwalu Form Artystycznych było Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego, którego przewodniczącym jest starosta dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, a wiceprzewodniczącym burmistrz Dąbrowy Krzysztof Kaczmarski. Podsumowywał on projekt „Włącz się w kulturę” Aktywizacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych współfinansowany ze środków PFRON. Wystawa wszystkich prac zgłoszonych do konkursu prezentowana jest w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.