ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Dnia 23 kwietnia w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu tradycyjnie odbyły się Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Organizatorami konkursu byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu popularyzowanie wśród młodego pokolenia przepisów w zakresie ochrony ludności, ratownictwa medycznego, ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie jego wypadku. Ma również na względzie poznanie historii i tradycji ruchu strażackiego.

Eliminacje zostały przeprowadzone w trzech grupach wiekowych: I – szkoły podstawowe, II grupa – szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi, III grupa – szkoły ponadgimnazjalne. Młodzi ludzie otrzymali za zadanie rozwiązać specjalnie przygotowany dla nich pisemny test.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe upominki oraz dyplomy, ponadto laureaci trzech pierwszych miejsc zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi.