DZIECI Z PILCZY ŻELICHOWSKIEJ W ZABYTKOWYM DWORKU

Dnia 22 kwietnia dzieci klas 0-6 z Pilczy Żelichowskiej wraz z opiekunami odwiedziły Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

Gości przywitała Pani Małgorzata Bułat dyrektor Ośrodka, która pokrótce wprowadziła dzieci w historie dworku, życząc im miłego zwiedzania po całym zespole dworsko-parkowym.

Następnie głos zabrała Pani Dorota Wenc, która opowiedziała o kolejnych właścicielach Zespołu Dworsko-Parkowego w Brniu. Kolejnym etapem zwiedzania była wystawa obrazów z plenerów malarskich w Brniu, sala polonijna oraz wyroby rękodzielnicze, które wzbudziły u dzieci dużą ciekawość. Na zakończenie wycieczki wszyscy udali się do parku, gdzie podziwiali walory budzącej się wiosny i miło spędzili czas na świeżym powietrzu.

Dziękujemy za wizytę, która dostarczyła nam wiele radości i zapraszamy ponownie!