DELEGACJA Z MAŁOPLSKIEGO INSTYTUTU KULTURY Z WIZYTĄ W BNIU

W dniu wczorajszym tj. 2 sierpnia Centrum Polonii Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w
Brniu miał przyjemność gościć delegację Pań z Małopolskiego Instytutu Kultury w
Krakowie. Goście odwiedzili dworek w ramach projektu Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego,
którego głównym celem jest odkrywać nowe, atrakcyjne i często mało znane zabytki i ciekawe miejsca,
które wiążą się z tematem edycji. Na początku wizyty Panie zostały przywitane przez Małgorzatę Bułat
Dyrektor Ośrodka, która opowiedziała pokrótce o wystawie prac poplenerowych oraz o kilku
ciekawostkach związanych z zabytkowym dworkiem i historią rodu Konopków, a Pan Krzysztof Bryk
Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego wspomniał o Okopach Szwedzkich oraz
planowanych inwestycjach w zespole dworsko- parkowym.
Było nam niezmiernie miło gościć Panie w naszym Ośrodku, dziękujemy za wyróżnienie i
mamy nadzieję, że wizyta zaowocuje bliższą współpracą w przyszłości.
Zapraszamy ponownie!