DAROWIZNA 15.000 ZŁ DLA CENTRUM POLONII I REGULAMIN KONKURSU

Zgodnie z obietnicą złożoną na sylwestrowym balu charytatywnym w Centrum Polonii w Brniu przedstawiciel polonijnego stowarzyszenia Demokracja USA, Stefan Michał Dembowski przelał 2 lutego 15 tysięcy złotych na konto Centrum.

Jako że chcieliśmy, by działalność Centrum Polonii w Brniu (zwłaszcza ta finansowa) miała transparentny charakter, pozwalamy sobie poinformować, iż zgodnie z zapowiedzią przedstawiciela polonijnego stowarzyszenia Demokracja USA, Stefana Michała Dembowskiego (na balu sylwestrowym w dworku w Brniu), na konto Centrum Polonii wpłynęła 2 lutego kwota 15 tysięcy złotych.

Darowizna ta przekazana została Centrum Polonii przez współpracującą z tą instytucją kultury Powiatu Dąbrowskiego organizacją polonijną z New Jersey i New York na zakup minibusa.

Już w czasie Pierwszego Breńskiego Charytatywnego Balu Sylwestrowego gość z USA, Stefan Michał Dembowski przekazał na ręce Dyrektora Centrum Polonii, Marka Ciesielczyka symboliczny czek na kwotę 15.000 zł.

Teraz Centrum Polonii, dysponując już tymi pieniędzmi, będzie mogło zakupić minibus, który na pewno okaże się bardzo pomocny w działalności Centrum.

Wyżej wspomniane stowarzyszenie polonijne Demokracja USA, o czym już pisaliśmy, ufundowało trzy nagrody dla zwycięzców konkursu, w którym mogą wziąć udział uczniowie z Powiatu Dąbrowskiego. Pierwszą nagrodą jest 2-tygodniowy pobyt w Nowym Jorku.

Ostateczna wersja regulaminu !

Regulamin konkursu

ogłoszonego przez Centrum Polonii w Brniu oraz

polonijne „Stowarzyszenie Demokracja USA”

1. Niniejszy konkurs organizowany jest w celu propagowania wiedzy o społeczeństwie wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a więc – realizacji m.in. zapisów statutowych Centrum Polonii w Brniu.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Jury oceniając prace konkursowe, będzie brało pod uwagę w swej ocenie, czy uczestnik konkursu jest uczniem gimnazjum, czy też szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne napisanie pracy (nie przekraczającej 20.000 znaków) nt. różnic między ordynacją wyborczą obowiązującą w Polsce (tzw. proporcjonalną) oraz w krajach anglosaskich (większościową), a także nt. konsekwencji praktycznych funkcjonowania tych ordynacji. Informacje na ten temat uczniowie mogą znaleźć w internecie np. pod hasłem „ordynacja wyborcza”, „większościowa ordynacja wyborcza”, „proporcjonalna ordynacja wyborcza”, „JOW”. Ponadto uczniowie mogą wziąć udział w wykładzie na ten temat prof. Jerzego Przystawy 15 kwietnia 2010 o godz. 12:oo w Centrum Polonii.
4. Prace pisemne należy przesłać do 15 maja 2010 roku na adres: Centrum Polonii – Breń 1, 33-100 Olesno oraz równocześnie w formie elektronicznej na adres mailowy: centrum.polonii@gmail.com
5. Prace będą oceniane przez 4-osobowe jury: prof. dr Jerzy Przystawa (Uniwersytet Wrocławski, Prezes Ruchu na rzecz JOW), dr Marek Ciesielczyk – Dyrektor Centrum Polonii, Stefan Michał Dembowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Demokracja USA oraz wyłoniony w drodze losowania nauczyciel WOS z jednej ze szkół z terenu Powiatu Dąbrowskiego, która nie będzie reprezentowana w konkursie przez żadnego ucznia. Jeśli takiej szkoły nie będzie lub jeśli żaden z nauczycieli WOS ze szkół nie reprezentowanych w konkursie nie wyrazi zgody na członkostwo w jury, oceniać ono będzie prace w składzie 3-osobowym. Podstawowym kryterium oceny będzie trafność oceny skutków funkcjonowania ordynacji wyborczych, klarowność formułowanych twierdzeń, precyzyjny język.
6. Spośród nadesłanych prac pisemnych w/w jury wybierze 5-10 najlepszych, których autorzy zostaną zaproszeni na rozmowę na temat obydwu ordynacji wyborczych do Centrum Polonii w okresie 20 maja – 9 czerwca 2010.
7. Zwycięzca konkursu oraz zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca wyłonieni zostaną przez w/w jury spośród autorów wybranych wcześniej najlepszych prac oraz na podstawie w/w rozmowy z ich autorami.
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2010 roku przez jury.
9. Pierwsza nagroda w konkursie to 2-tygodniowy pobyt w Nowym Jorku. Koszty przelotu oraz pobytu w USA pokryte zostaną przez fundatora nagród – Stowarzyszenie Demokracja USA. Termin lotu i pobytu w USA ustalony zostanie przez fundatora w porozumieniu ze zwycięzcą konkursu (lot i pobyt w USA – w lipcu lub sierpniu 2010). Druga nagroda w konkursie to laptop, trzecia – równowartość 250 dolarów amerykańskich. Te nagrody wręczone zostaną przez fundatora w terminie przez niego wyznaczonym – najpóźniej do 10 września 2010.
10. Jeśli zdobywca pierwszego miejsca nie będzie w stanie udać się do USA w lipcu-sierpniu 2010 – jego miejsce zajmie zdobywca drugiego miejsca, zaś drugą nagrodę – laptop otrzyma w tym przypadku pierwotny zdobywca pierwszego miejsca. Jeśli także zdobywca drugiego miejsca nie będzie w stanie udać się do USA, jego miejsce zajmie zdobywca trzeciego miejsca, zaś zwycięzca konkursu otrzyma laptop, zdobywca drugiego miejsca – 250 dolarów.
11. Fundator gwarantuje pełną opiekę w czasie pobytu laureata w USA.
12. W Nowym Jorku fundator zorganizuje cykl wycieczek dla laureata. Szczegółowy program pobytu laureata w USA zostanie ustalony przez fundatora w rozmowach z delegacją Centrum Polonii zaproszoną przez niego do USA w terminie 7-12 kwietnia 2010.
13. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej żadna forma odwołania.