ANDZRZEJKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Dnia 23 listopada w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu, odbyła się zabawa andrzejowa dla Uczestników Projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Dąbrowskiego”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.