Wydarzenia z Polski

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZE DĄBROWSKIEGO POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

(0 komentarzy)

  23 września 2016r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i rekreacji w Brniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej. 

 W zebraniu wzięli udział: członkowie Zarządu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego oraz nauczyciele wychowania fizycznego.
Podczas zebrania zatwierdzono sprawozdanie finansowe PSZS za 2015 r. Następnie Przewodniczący Zarządu PSZS omówił działalność Związku w roku szkolnym 2015/2016 oraz podsumował kadencję 2012-2016. Sprawozdanie złożyła również Komisja rewizyjna, a następnie udzielono absolutorium Zarządowi PSZS. Wybrano też nowe władze PSZS w Dąbrowie Tarnowskiej: Zarząd PSZS i Komisję rewizyjną.

  Zebranie zakończyło: podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu PSZS w Dąbrowie Tarnowskiej, wybór delegatów do Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego oraz uchwalenie programu sportowej działalności PSZS - kalendarz zawodów sportowych na rok 2016/2017.

Wróć Do góry