Wydarzenia z Polski

„12 KART Z HISTORII BRNIA I POWIŚLA DĄBROWSKIEGO NA TLE WYDARZEŃ I PROCESÓW HISTORYCZNYCH”. KARTA I: POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 – 1864.

(0 komentarzy)

  22 stycznia br. w 151. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, konferencją historyczną rozpoczęto w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu realizację autorskiego projektu: „12 kart z historii Brnia i Powiśla Dąbrowskiego na tle wydarzeń i procesów historycznych”.

   Referaty na pierwszą konferencję przygotowali:

mgr Włodzimierz Piasecki: Wybuch i przebieg Powstania Styczniowego i władze powstańcze w Galicji Zachodniej. Wybrane sylwetki powstańców styczniowych z powiatu dąbrowskiego.

 dr Marek Jachym: Szczucin w Powstaniu Styczniowym

 dr Andrzej Skowron: Wyprawa Dunajewskiego i inne przeprawy powstańcze przez Wisłę w Powiecie Dąbrowskim 

    Projekt „12 Kart z historii Brnia i Powiśla Dąbrowskiego na tle wydarzeń i procesów historycznych” ma upowszechniać historię dziejów ojczystych poprzez powiązanie wydarzeń  z konkretnymi postaciami i miejscami w Powiecie dąbrowskim. Projekt przewiduje różnorodne formy działania: spotkania i konferencje historyczne, konkursy literackie, plastyczne i fotograficzne, warsztaty i prezentacje multimedialne. Efektem końcowym projektu będzie 12 drukowanych kart do kolekcjonowania, na których znajdować się będą materiały pokonferencyjne oraz materiały archiwalne i wytworzone w trakcie kolejnych spotkań, konkursów i warsztatów związane z omawianymi tematami (Kartami).

   Referaty z pierwszej konferencji będą wkrótce dostępne na stronie Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu: www.centrumpolonii.pl  

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Inauguracja projektu 12 kart 2014/Projekt 12 kart- zdj.1.jpg

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Inauguracja projektu 12 kart 2014/Projekt 12 kart- zdj.2.jpg

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Inauguracja projektu 12 kart 2014/Projekt 12 kart- zdj.3.jpg

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Inauguracja projektu 12 kart 2014/Projekt 12 kart- zdj.4.jpg

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Inauguracja projektu 12 kart 2014/Projekt 12 kart- zdj.5.jpg

 

tl_files/centrum_polonii/galeria/Inauguracja projektu 12 kart 2014/Projekt 12 kart- zdj.6.jpg

Wróć Do góry