Wydarzenia z Polski

INAUGURACJA PROJEKTU „12 KART Z HISTORII BRNIA I POWIŚLA DĄBROWSKIEGO NA TLE DZIEJÓW POLSKI. KARTA PIERWSZA: POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 – 1864”

(0 komentarzy)

   Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu serdecznie zaprasza na inaugurację projektu:

 

„12 KART Z HISTORII
BRNIA I POWIŚLADĄBROWSKIEGO NA TLE DZIEJÓW POLSKI

KARTA PIERWSZA: POWSTANIE STYCZNIOWE 1863 – 1864”

  Będzie to konferencja historyczna w trakcie, której wygłoszone zostaną referaty:

 

Władze powstańcze w Galicji Zachodniej -

mgr Włodzimierz Piasecki

Wyprawa Dunajewskiego i inne wyprawy powstańcze przez Wisłę w Powiecie Dąbrowskim - dr Andrzej Skowron

Wybrane sylwetki powstańców styczniowych – mgr Włodzimierz Piasecki

Groby powstańców styczniowych w Powiecie Dąbrowskim - mgr Włodzimierz Piasecki

Szczucin w Powstaniu Styczniowym - dr Marek Jachym


   Treść referatów zostanie opublikowane na stronie Centrum Polonii – Ośrodka Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

 

  Konferencja odbędzie się 22 stycznia 2014 r. o godz. 13-tej w Dworku Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu.

 

   SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wróć Do góry