Kalendarz wydarzeń
<<  Październik 2018  >>
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Wydarzenia z Polski - Archiwum

Październik 2018


PLENER MALARSKI UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ

2018-10-15 13:53 (0 komentarzy)

     11 października br. na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu odbył się plener malarski podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dąbrowy Tarnowskiej.  Uczestnicy pleneru w słonecznych, jesiennych okolicznościach przyrody uwieczniali w swoich pracach piękno dworskiego parku, korzystając z różnych technik plastycznych: malowania, rysowania, wyklejania.  Opiekunowie wraz z dyrektorem WTZ Ryszardem Mickiem zadbali o ciepły poczęstunek podczas pleneru.

Zajęcia plastyczne w plenerze zapewniły uczestnikom wspaniałą zabawę, uruchomiły wyobraźnię i zaspokoiły potrzebę twórczego działania. Stanowiły doskonałą okazję do odreagowania emocji i wypowiedzenia się poprzez ekspresję artystyczną, a także wzmocnienia więzi emocjonalnych podopiecznych WTZ.

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Plener malarski podopiecznych Warsztatow Terapii Zajeciowej/IMG_2312 (Copy).JPGtl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Plener malarski podopiecznych Warsztatow Terapii Zajeciowej/IMG_2314 (Copy).JPGtl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Plener malarski podopiecznych Warsztatow Terapii Zajeciowej/IMG_2315 (Copy).JPGtl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Plener malarski podopiecznych Warsztatow Terapii Zajeciowej/IMG_2317a (Copy).jpg

WYSTAWA PRAC WIOLETTY DZIEDZIC

2018-10-15 13:33 (0 komentarzy)

       Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu ma zaszczyt zaprosić na wystawę prac Wioletty Dziedzic, którą można oglądać w Dworze Konopków od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 do 30 listopada br.

Przedstawiamy kilka słów od samej autorki prac: „Jestem samoukiem, a moja historia związana z malarstwem zaczęła sie w dzieciństwie. Zawsze byłam wrażliwa na otaczające mnie piękno i kiedy coś mnie zachwyciło i dotknęło mojego wnętrza, czułam potrzebę uwiecznienia tego na "papierze", poza tym malarstwo jak i inna dziedzina sztuki powoduje, że odcinam sie od tego co nieprzyjemne, co przytłacza a  przenoszę sie w inny świat, świat, w którym nie ma smutku a jest dużo dystansu  i dziecięcej radości, którą tak trudno uchwycić w dorosłym życiu.”

 

Serdecznie zapraszamy!

WSPÓŁPRACA Z TARNOWSKĄ ORGANIZACJĄ TURYSTYCZNĄ

2018-10-09 11:44 (0 komentarzy)

Centrum Polonii Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu w ramach współpracy z Tarnowską Organizacją Turystyczną informuje o projektach realizowanych przez TOT.

Projekt
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego
etap I

Cel projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Gromnik, Iwkowa, Pleśna, Ryglice, Szczurowa, Tuchów oraz Zakliczyn.

Projektem objęte są zadania poszczególnych partnerów:

 1. Gmina Borzęcin: budowa altany turystycznej wraz z parkingiem i miejscami wypoczynku w miejscowości Waryś, na skrzyżowaniu szlaków rowerowych „Brzesko” i „Pętla malowana”.
 2. Gmina Ciężkowice: budowa wiosek rowerowych w miejscowości Bruśnik oraz miejscowości Jastrzębia, w skład której wchodzić będzie altana drewniana wraz z elementami małej architektury tj. stojak na rowery, ławki, tablica informacyjna oraz kosz na śmieci.
 3. Gmina Czchów: adaptacja i rozbudowa istniejących ruin zamku w miejscowości Czchów, w tym odbudowa wieży bramnej, zagospodarowanie nawierzchni dziedzińca, częściowa nadbudowa murów obronnych.
 4. Gmina Gromnik: budowa Rotundy – Centrum Punktu Informacyjnego w miejscowości Gromnik wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu w najbliższym otoczeniu obiektu.
 5. Gmina Iwkowa: budowa wieży widokowej w miejscowości Iwkowa oraz budowa miejsc postojowych do obsługi wieży.
 6. Gmina Pleśna: budowa stanicy rowerowej w miejscowości Lubinka - przebudowa istniejącej wiaty, montaż systemowego WC, wykonanie studni, placu rekreacyjno-wypoczynkowego, ciągów komunikacyjnych, zieleni, miejsc postojowych, małej architektury, oświetlenie i ogrodzenie terenu oraz budowę zjazdu publicznego. W miejscowości Łowczówek budowa wiaty, budynku WC, zbiornika na nieczystości, studni, małej architektury, zieleń, utwardzenie i oświetlenie terenu.
 7. Gmina Ryglice: budowa w miejscowości Ryglice altany z miejscem do grillowania i przyległym tarasem, oświetlenie terenu, zjazd z drogi i budowa drogi wewnętrznej dojazdowej, budowa miejsc do parkowania.
 8. Gmina Szczurowa: budowa Szałasu myśliwskiego wraz z doziemną wewnętrzną instalacją elektryczną w miejscowości Strzelce Wielkie.
 9. Gmina Tuchów: budowa wiaty turystycznej w miejscowości Jodłówka Tuchowska i zagospodarowanie terenu wokół niej.
 10. Gmina Zakliczyn: wykonanie robót związanych z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Zakliczyn.
 11. Za promocję projektu odpowiedzialny jest jego Lider tj. Tarnowska Organizacja Turystyczna. Zaplanowano wydanie mapek rowerowych oraz broszur po terenie gdzie zrealizowano inwestycje. Ponadto przewidziano wizytę dziennikarzy w ramach wizyty studyjnej, na której zostaną im zaprezentowane rezultaty projektu. Dodatkowo zostaną przygotowane 3 spoty video promujące zmodernizowane oraz wybudowane obiekty.

Projekt
Wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Subregionu Tarnowskiego
etap II

Cel projektu
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności atrakcji przyrodniczych i kulturowych subregionu tarnowskiego poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Tarnowska Organizacja Turystyczna, a partnerami gminy: Borzęcin, Ciężkowice, Czchów, Iwkowa, Pleśna, Powiat Dąbrowski oraz Miasto Tarnów.

Projektem objęte są zadania poszczególnych partnerów:

 1. Gmina Borzęcin: budowa 3 altan turystycznych wraz z parkingami i miejscami wypoczynku. Obiekty będą wykonane w miejscowości Borzęcin w przysiółkach Łazy i Borek jako infrastruktura towarzysząca szlakom rowerowym.
 2. Gmina Ciężkowice: w miejscowości Ostrusza budowa wioski rowerowej (altana drewniana wraz z elementami małej architektury). Kąśna Dolna budowa wioski rowerowej (wiata drewniana wraz z elementami małej architektury i alejkami).
 3. Gmina Czchów: Grodzisko- Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów, budowa altany z grillem, zagospodarowanie terenu Wzgórza Zamkowego, oświetlenie terenu,
 4. Gmina Iwkowa: budowa i montaż małej architektury turystycznej w miejscowości Iwkowa, w tym odtworzenie ziemianki.
 5. Gmina Pleśna: budowa węzła w miejscowości Łowczówek - ścieżka przyrodnicza: oznaczenie ścieżki w miejscowości Łowczówek: od budynku Urzędu Gminy Pleśna, wzdłuż drogi powiatowej w kierunku Lichwina, a następnie w kierunku Cmentarza Legionistów nr 171. Długość ścieżki około 4 km - część poprowadzona po trasie istniejącego szlaku turystycznego.
  Budowa ścieżki geologicznej w miejscowości Lichwin: oznaczenie ścieżki w miejscowości Lichwin. Teren położony jest przy drodze gminnej Lichwin-Kamieniołom. Długość ścieżki wynosi 3 km.
  Budowa wieży widokowej w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska: budowa wieży widokowej, instalacje elektryczne, nawierzchnie i zagospodarowanie terenu, mała architektura.
 6. Powiat dąbrowski: remont i adaptacja zabytkowego spichlerza znajdującego się na terenie zespołu dworsko-parkowego w Brniu na stanicę turystyczną; zagospodarowanie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie budynku (parkingi, droga dojazdowa).
 7. Miasto Tarnów: budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku (CAW) oraz parkingu na 18 miejsc postojowych, drogi rowerowej, chodników i placów, ogrodzenia, małej architektury. Ponadto zakup i montaż siłowni zewnętrznej, infrastruktury technicznej tj. m.in. oświetlenie terenu i monitoring.
 8. Za promocję projektu odpowiedzialny jest jego Lider tj. Tarnowska Organizacja Turystyczna. Zaplanowano wydanie mapek rowerowych oraz broszur po terenie gdzie zrealizowano inwestycje.

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/pasek_rpo 600.png

ZAGADNIENIA DO KONKURSU PLASTYCZNO-HISTORYCZNEGO

2018-10-09 07:02 (0 komentarzy)

Centrum Polonii – Ośrodek, Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu informuje o zakończeniu pierwszego etapu Konkursu Plastyczno-Historycznego. O przejściu uczestników do kolejnego etapu szkoły zostały poinformowane telefonicznie w dniu 8 października.

Etap drugi konkursu - test - zostanie przeprowadzony 29 października 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Centrum Polonii w Brniu. W związku z możliwością wnoszenia zmian w Regulaminie organizator konkursu informuje, że również 29 października nastąpi podsumowanie II-etapowego konkursu plastyczno-historycznego, wyłonienie laureatów oraz wręczenie nagród.

Podczas drugiego etapu uczestnicy indywidualnie wypełnią test opracowany przez organizatorów odrębnie dla każdej kategorii wiekowej. Test ma na celu sprawdzenie wiedzy uczestników na temat wydarzeń i osób związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Test składa się z 15 pytań jednokrotnego wyboru. Czas rozwiązywania testu – 15 minut.

Zakres zagadnień konkursowych został dostosowany do poszczególnych kategorii wiekowych.

 

Zagadnienia dla klas IV-VI szkoły podstawowej (kategoria I):

 1. Historia powstania Hymnu Polskiego.
 2. Strajk dzieci we Wrześni.
 3. Józef Piłsudski  i jego żołnierze.
 4. Bitwa Warszawska 1920 r. w wojnie polsko-bolszewickiej.

 

Zagadnienia dla klas VII – VIII szk. podst.  i III klasy gimnazjum (kategoria II):

 1. Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
 2. Konferencja pokojowa w Paryżu.
 3. Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej.
 4. Politycy pierwszych lat niepodległości, m.in.  Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski.

 

 Zagadnienia dla szkół ponadgimnazjalnych (kategoria III):

 1. Sprawa polska w czasie I wojny światowej.
 2. Konferencja pokojowa w Paryżu.
 3. Postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie polskiej.
 4. Pierwsze lata II Rzeczypospolitej (1918-1921): powstanie władz centralnych, walka o kształt państwa, konstytucja marcowa.

 

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „ Na 100 Niepodległa".

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/WARSZTATY TANECZNE/logo 100_kolor (1).jpg   tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/WARSZTATY TANECZNE/Fundacja_BGK_logo-1519228597.jpg      tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/WARSZTATY TANECZNE/Logo bez tla.png