Kalendarz wydarzeń
<<  Wrzesień 2018  >>
Ni Po Wt Śr Cz Pi So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Wydarzenia z Polski - Archiwum

Wrzesień 2018


Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego w Brniu

2018-09-11 08:03 (0 komentarzy)

W sobotę 8 września 2018 roku już po raz siódmy odbyło się Narodowe Czytanie. Tym razem czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Podobnie jak w latach ubiegłych, w zespole dworsko-parkowym w Brniu zgromadziła się liczna grupa osób, a wśród nich przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych instytucji, szkół, policji, stowarzyszeń oraz miłośnicy literatury – czytelnicy biblioteki, aby wspólnie przeczytać lekturę, której wyboru dokonał Prezydent RP. Dzieło to wpisuje się w 100-tną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przybyłych gości przywitała Małgorzata Bułat – Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Brniu, następnie głos zabrała Barbara Grzebieniowska – polonistka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu, która pełniła rolę głównego narratora. Po wykładzie dotyczącym życia i twórczości Stefana Żeromskiego przystąpiono do czytania wybranych fragmentów lektury. Przed czytaniem narrator wprowadzał uczestników spotkania w bieżącą akcję dzieła.
 
Lektorzy czytający w kolejności to: Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski, Magdalena Skrzyniarz – pracownik Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, dr Andrzej Skowron – nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, Barbara Wójcik – Dyrektor Gimnazjum w Oleśnie, Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno, Aleksandra Węgiel – mieszkanka i czytelniczka z Podborza, Krystyna Guzik – Prezes Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Dąbrowskim Domu Kultury, Wojciech Węgiel – mieszkaniec Podborza, Ryszard Siepiora – słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Andrzej Drzazga – Prezes Związku Dąbrowiaków, Kinga Walczak – pracownik Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, aspirant Agata Bulwa – asystent do spraw nieletnich w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, Aleksander Zdanowski – słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zdzisław Kogut – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, Janina Wąż – słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Teresa Rygielska – Sołtys Wsi Breń oraz słuchaczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Jarosław Boryczka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Brniu.
 
Na zakończenie Dyrektor Małgorzata Bułat w imieniu organizatorów podziękowała wszystkim obecnym za udział w tegorocznej akcji Narodowego Czytania, a czytającym lektorom wręczyła okolicznościowe dyplomy.
tl_files/centrum_polonii/audio/IMG_1969 (Copy).JPG
tl_files/centrum_polonii/audio/IMG_1976 (Copy).JPG
tl_files/centrum_polonii/audio/IMG_2011 (Copy).JPG
tl_files/centrum_polonii/audio/IMG_2026 (Copy).JPG
tl_files/centrum_polonii/audio/IMG_2036 (Copy).JPG

Oddaj głos na projekt "Cudze chwalicie, swego nie znacie ... – turystyka po Powiślu"

2018-09-11 06:08 (0 komentarzy)


Jeśli masz co najmniej 16 lat i jesteś mieszkańcem powiatu dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego lub miasta Tarnów zagłosuj na projekt "Cudze chwalicie, swego nie znacie ... – turystyka po Powiślu" (KOD ZADANIA TAR18), który został zgłoszony do dofinansowania w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez Tadeusza Kwiatkowskiego starostę dąbrowskiego.

Dzięki temu projektowi poznasz lepiej historię i tradycję Powiśla Dąbrowskiego, jego walory krajoznawcze, kulturę oraz ludzi zasłużonych dla tego regionu.

Głosowanie potrwa od 10 września do 5 października 2018 r.!

PAMIĘTAJ! ZAGŁOSOWAĆ MOŻNA TYLKO 1 RAZ, WYBIERAJĄC JEDNO ZADANIE!

tl_files/centrum_polonii/audio/Kopia baner_750x200 bozaglosuj (Copy).jpg

Do turystyki po Powiślu Dąbrowskim zachęcają słowa Stanisława Jachowicza – poety i dziennikarza: „cudze chwalicie, swego nie znacie sami nie wiecie, co posiadacie". Wielu z nas nawet nie wie jak bogatą historię, kulturę i tradycję ma nasza „mała ojczyzna”. Realizacja projektu ma to zmienić.

Projekt zakłada organizację 16 spacerów/wycieczek po Powiślu Dąbrowskim o następującej tematyce:

   1. Pałace, dwory, parki na Powiślu Dąbrowskim:

     dwór Sroczyńskich w Bolesławiu z XVIII w.,
     pałac Potockich z XIX w. w Borusowej,
     dwór Prebendowskich z XVIII w. w Luszowicach,
     dwór Boguszów w Lubaszu-Bukowcu
     park w Niwkach

   2. Śladami rodu Lubomirskich i Ligęzów

  historia rodu Lubomirskich i zamku, który był usytuowany między dzisiejszymi ulicami Wolności, Piłsudskiego i Niecała w Dąbrowie Tarnowskiej,
  barkowy pałac Lubomirskich i jego pozostałości (brama „zamkowa” z 1697r. w Dąbrowie Tarnowskiej)
  obelisk w Dąbrowie Tarnowskiej – pamiątka rodzinnej tragedii;
  zespół parkowy Lubomirskich w Szczucinie

    3.Dobra Konopków i „najpiękniejszy ogród w całej Galicyji”

    historia rodu Konopków;
    Dwór Konopków w Brniu i park w stylu wersalskim
    Dwór Owczarnia w Oleśnie

    4.Ofiary wojen - szlakiem działań wojennych na terenie powiatu dąbrowskiego

    historia;
    wybrane cmentarze wojenne, pomniki – miejsca pamięci narodowej
    Guzdek – kat Powiśla
    Halifax – historia rozbitego samolotu niosącego pomoc Warszawie podczas Powstania Warszawskiego

    5.Społeczność żydowska na Powiślu

    historia osiedlenia, rola/znaczenie i losy Żydów na Powiślu;
    Ośrodek Spotkania Kultur w Dąbrowie Tarnowskiej
    cmentarz żydowski
    getto żydowskie
    udzielanie pomocy Żydom przez rodziny polskie

    6.Wierni tradycji – sztuka ludowa na terenie powiatu dąbrowskiego

    poznanie sylwetek pierwszych malarek zalipiańskich: Rozalii Barańskiej- Dzięciołowskiej, Felicji Curyłowej;
    spacer po Zalipiu, spotkanie z współczesnymi malarkami – warsztaty malarskie i robienia kwiatów z bibuły – Dom       Malarek w Zalipiu

    7.Szlakiem architektury drewnianej

    Kościół pw. Wszystkich Świętych w Dąbrowie Tarnowskiej
    Kościół pw. Św. Zygmunta w Żelichowie
    Kościół pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Radgoszczy
    drewniane zagrody w Zalipiu

    8.Znani i mniej znani synowie i córki ziemi dąbrowskiej

    mjr Henryk Sucharski, zwiedzanie izby pamięci
    Jakub Bojko
    Jan Wnęk, zwiedzanie muzeum Jana Wnęka w Odporyszowie
    Maria Kozaczkowa
    Jerzy Braun
    Jan Kanty Steczkowski
    Stefania Łącka
    Stefania Hanausek
    Eugeniusz Dąbrowiecki
    Stanisław Florian Alberti i żona Kazimiera Alberti
    sierż. Ignacy Łazarz ps. "Lot"

tl_files/centrum_polonii/audio/Kopia SPACERKI PO POWIECIE PLAKAT (Copy).jpg

Wycieczki zostaną poprowadzone przez przewodnika/ historyka/ kustosza danego obiektu. Uczestnicy wycieczek wezmą udział nie tylko w zwiedzaniu obiektów, ale również w prelekcjach tematycznych i warsztatach animatorskich. Otrzymają także widokówki z fotografiami ciekawych miejsc, obiektów i osób w regionie, foldery informacyjne o Powiślu Dąbrowskim, mapy turystyczne oraz poczęstunek. Folder/przewodnik będzie zawierał historię Powiśla Dąbrowskiego, opis najciekawszych zabytków, sławnych postaci, miejsc historycznych, cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej, tradycji i kultury tego regionu, odwiedzanych podczas wycieczek organizowanych w ramach projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie – turystyka po Powiślu”. Będzie to "pigułka" wiedzy o regionie, którą uczestnicy projektu będą mogli pogłębić podczas prelekcji tematycznych. Uczestnikom wycieczek zapewniony zostanie transport z miejsca zbiórki. O udziale w wycieczkach decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Jak zagłosować na projekt "Cudze chwalicie, swego nie znacie ... – turystyka po Powiślu"?

Zagłosować można za pomocą jednego ze sposobów:

   • przez Internet (na stronie www.bo.malopolska.pl) - zakładka: GŁOSOWANIE
    Bezpośredni link do strony: https://www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie - ZAGŁOSUJ,
   • na kartach do głosowania (wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny dostępnej od 10 września br. m. in. w:
    - Urzędzie Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej – Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
    - Agendzie Zamiejscowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowie – al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów.
    • listownie /korespondencyjnie (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków; koniecznie z dopiskiem: „Budżet Obywatelski”).

W przypadku głosowania korespondencyjnego decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Karty do głosowania złożone lub nadesłane po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. W głosowaniu korespondencyjnym można w jednej przesyłce pocztowej przesłać więcej niż jedną wypełnioną kartę do głosowania pod warunkiem, że każda z przesłanych kart została podpisana własnoręcznie przez osobę głosującą (osobę, której dane osobowe zostały umieszczone na karcie) oraz została zabezpieczona przed przetwarzaniem danych osobowych przez osoby do tego nieupoważnione.

ABY GŁOS BYŁ WAŻNY NALEŻY:

    Zagłosować od dnia 10 września 2018 r. do dnia 5 października 2018 r. Głosy oddane przed i po terminie głosowania uznane będą za nieważne.
    Mieć ukończone 16 lat i mieszkać na terenie powiatu dąbrowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego lub miasta Tarnów.
    Wpisać na karcie do głosowania:

-  kod i nazwę zadania ("Cudze chwalicie, swego nie znacie ... – turystyka po Powiślu" / Kod zadania TAR18);

- podać numer PESEL

- oraz wybrać swój powiat zamieszkania.

    Własnoręczne podpisać OBYDWA zawarte na karcie do głosowania oświadczenia (karty do głosowania zawierające dane osobowe bez podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego będą niszczone).
    Oddać tylko jeden głos, za pomocą jednego z trzech sposobów głosowania. W przypadku wypełnienia więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez daną osobę głosy uznaje się za nieważne.
    W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne.
    W przypadku, kiedy mieszkaniec oddał głos na zadanie z subregionu, w którym nie mieszka głos uznaje się za nieważny.

USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

O tym czy projekt "Cudze chwalicie, swego nie znacie ... – turystyka po Powiślu" zadecydują Państwa głosy. Każdy głos ma naprawdę wielkie znaczenie. Do realizacji w ramach BO WM zostaną przeznaczone te zadania, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym subregionie.

Wyniki głosowania poznamy najpóźniej 30 listopada 2018 r, a zwycięskie zadania będą zrealizowane najpóźniej do końca 2020 r.

PLIKI DO POBRANIA:


Karta do głosowania

Lista miejsc, w których odbywać się będzie głosowanie tradycyjne

KONKURS

2018-09-06 13:21 (0 komentarzy)

Centrum Polonii-Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-historycznym z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klasami gimnazjalnymi (kl.III) i szkół ponadgimnazjalnych.

 •Konkurs składa się z II etapów:

  I- część plastyczna pt. ,,Pocztówka Jubileuszowa"

  (od 10.09 d0 01.10.2018 r.)

  II- część teoretyczna- test wiedzy historycznej

  (29.10.2018 r.)

Dla laureatów finału konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody!!!

tl_files/centrum_polonii/galeria/2018/WARSZTATY TANECZNE/logo 100_kolor (1).jpgtl_files/centrum_polonii/galeria/2018/WARSZTATY TANECZNE/Fundacja_BGK_logo-1519228597.jpgtl_files/centrum_polonii/galeria/2018/Teatralne Lato w Centrum Polonii w Brniu/3 (2).jpg logooooooooooooooo.jpg

Projekt dofinansowany przez Fundację BGK im. J.K. Steczkowskiego w Konkursie grantowym „ Na 100 Niepodległa”

Regulamin i karta zgłoszeniowa w załącznikach poniżej.

Załączniki:

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

WERNISAŻ PANI AGNIESZKI BRZYCHCZY

2018-09-06 07:29 (0 komentarzy)

Dnia 5 września w Centrum Polonii odbył się wernisaż malarstwa Pani Agnieszki Brzychczy, który przyciągnął dużą ilość osób. Była to pierwsza wystawa artystki, którą mieliśmy zaszczyt zaprezentować w naszym Ośrodku.

Otwarcie wernisażu rozpoczęła Pani Dyrektor Centrum Polonii Małgorzata Bułat, która w kilku słowach opisała Panią Agnieszkę i podziękowała jej, ze to nasza Instytucja mogła przyczynić się do tak wspaniałego przedsięwzięcia związanego z kulturą.

W dalszej części wernisażu głos zabrała sama artystka, która w pięknych słowach opowiedziała o swojej historii związanej z malarstwem i życiem.

Uczyła się zawsze sama, czytając, słuchając rad innych, od zawsze coś tworzyła, rysowała, odnawiała stare meble, które po wielu godziny pracy zyskiwały drugą młodość.

Całości temu wydarzeniu towarzyszył zespół Filii Dei, który dodawał emocji i pięknej aranżacji podczas całej wystawy.

tl_files/centrum_polonii/galeria/IMG_1886 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/IMG_1898 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/IMG_1900 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/IMG_1903 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/IMG_1908 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/IMG_1910 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/IMG_1911 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/IMG_1924 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/IMG_1932 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/IMG_1941 (Copy).JPG

tl_files/centrum_polonii/galeria/IMG_1950 (Copy).JPG