Aktualności

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZE DĄBROWSKIEGO POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO

23 września 2016r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i rekreacji w Brniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego z siedzibą w Dąbrowie Tarnowskiej.

Więcej...

OBCHODY TRAGICZNYCH WYDARZEŃ WRZEŚNIA 1939 W SZCZUCINIE

18 września 2016r. Centrum Polonii – Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu uczestniczył w obchodach: 77. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, Agresji Związku Radzieckiego na Polskę oraz spalenia Szkoły Podstawowej w Szczucinie.

Więcej...

ZAKOŃCZENIE ĆWICZEŃ OBRONNYCH „POWIŚLE-2016” W BRNIU

7 września 2016 r. w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu zakończyły się powiatowe ćwiczenia obronne „POWIŚLE-16” podsumowaniem przez kierownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW w Krakowie Józefa Mazurka.

Więcej...